Skip to content

Examensarbete

Idag har vi haft ännu en check med Kristina angående uppsatsen. Hon var nöjd.

Vi har även blivit intervjuade angående exjobbet och utbildningen i helhet av kommunikationsansvarig på Malmö högskola.

image
Intervju-loot

Nu fortsätter vi att skriva, för att på tisdag morgon nästa vecka lämna in ännu ett utkast. Inlämningen därpå är “skarp” – då ska den slutgiltiga bedömningen inför förseminariet göras.

– Det är en fröjd att läsa.

Lunch
Simon: Rose Garden
Fredrik: Rose Garden

Middag
Simon: Gorbys Vesuvio, naturgodis
Fredrik: Gorbys Vesuvio, naturgodis

Published inExamensarbeteSvenska

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *