Skip to content

Examensarbete

Idag har vi sökt vidare samt sammanställt och fört in våra sökresultat i uppsatsen.

Lunch
Simon: Malmö Steet Food, hamburgare. Besviken.
Fredrik: Samma, dock mer nöjd än Simon.

Efter att vi slutfört vår första SLR har vi insett att ACMs sökmotor är strax över värdelös. Stödet för booleska villkor är så gott som obefintligt – det finns där, men det tolkas inte korrekt. Wildcards fungerar inte heller som det ska, alls. Så efter mailkorrespondens med ansvariga på ACM har vi nu gjort om hela vår SLR och även fört in den i uppsatsen.

Published inExamensarbeteSvenska

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *